Sözlükte "özerk" ne demek?

1. Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonomözerk

Özerk kelimesinin ingilizcesi

adj. autonomous, self governing